OLIVER

Oliver odlade i södra Italien, med kärnor inlagda i olivolja eller vatten och salt.